Thuốc Fenbendazole

  • Fenbendazole Tablet 750mg

    Thuốc Fenbendazole 750mg

    Thành phần: Fenbendazole không dây 750 mg tá dược qs Cách 1 bolus Chỉ định: Fenbendazole là một loại thuốc chống giun sán phổ rộng được sử dụng để chống ký sinh trùng đường tiêu hóa, bao gồm giun tròn, giun móc, giun đũa, giun tròn, giun đũa , phong cách mạnh mẽ và giun lươn và có thể được quản lý cho ngựa, lừa, la, gia súc. Liều lượng và cách dùng: Nói chung fenben 750 bolus được cung cấp ...
  • Fenbendazole Tablet 250mg

    Thuốc Fenbendazole 250mg

    Thành phần: Fenbendazole Đọ có 250 mg tá dược qs Đá 1 bolus. Chỉ định: Fenbendazole là một loại thuốc chống giun benzimidazole phổ rộng được sử dụng chống ký sinh trùng đường tiêu hóa. Bao gồm giun tròn, giun móc, giun đũa, các loài sán dây, giun kim, giun kim, giun đũa, giun đũa và giun đũa. Liều lượng và cách dùng: Nói chung fenben 250 bolus được trao cho ...